A co z tego zrozumieli dziennikarze?

(1) Einstein się mylił!

(2) Obalono podstawy współczesnej fizyki!

(3) Podróże w czasie są możliwe!

(4) Podróże z prędkością nadświetlną są możliwe!

😉Ravens can croak and owls can hoot,

Penguins just shriek, but aren’t they cute?