Co to za nauka?

andrew.wader:

> Sądzę, iż rozróżnienie na Emptiness i Nothingness

Pustość i nicość? A dlaczego wielkimi literami?

andrew.wader:

> jest użyteczne.

A jaki jest z niego użytek?

andrew.wader:

> Łatwiej sobie wyobrazić Emptiness

[…]

> Wtedy mimo iż nie byłoby niczego … pozostawał by prawdziwy

> najpiękniejszy wzór matematyki.: [ e (podstawa logarytmu naturalnego) do

> potęgi i * pi + 1 = 0, gdzie jednostka urojona i = pierwiastek z – 1

>

> W Nothingness .. jak „nic .. to nic” … nawet matematyki nie powinno być.

Andrew, proszę, wyjaśnij mi jakoś prosto, do jakiej dziedziny wiedzy należą te rozważania; jaki jest jej zakres i jakimi kryteriami rozstrzyga się w niej, które stwierdzenie jest do sensu, a które nie; np. w naukach przyrodniczych — eksperymentem, w matematyce — dowodem formalnym, a w tej nauce — ?.

– Stefan