Czy Włosi obalili teorię Einsteina?

Proponowałbym się nie wymądrzać. Wspomniany eksperyment pomyślany stanowił reductio ad absurdum założenia, że ktoś porusza się z prędkością światła. Kinematyka Galileusza dopuszcza coś takiego, więc tym samym jest to też reductio założenia, że to ona obowiązuje. Natomiast kinematyka Lorentza coś takiego wyklucza. Jak by nie patrzeć więc, nie można przeglądać się w lustrze poruszając się z prędkością światła.

Teoria względności wcale nie wyklucza istnienia tachionów, tj. cząstek poruszających się szybciej niż światło w próżni, lecz co najwyżej możliwość użycia ich jako nośników informacji. Nawet to zresztą nie do końca jest prawdą. Gdyby więc okazało się, że neutrina są tachionami, a nawet, że ponadto mogą przenosić informację, to mogłoby to oznaczać jedynie zawężenie zakresu stosowalności teorii Einsteina. Kinematyka Lorentza nie zostałaby tym samym unieważniona, a to najważniejszy składnik tej teorii.