Dlaczego Teorię Wielkiego Wybuchu

przedstaiwa się jako fakt, przecież to tylko teoria i bajania naukowców.

This entry was posted in 10493.