Dobór kumulatywny w akcji („Weasel” Dawkinsa)

Beginning run

Gen. 1, 1 letters, ypniq urnhbebhfrioyzvo

Gen. 2, 2 letters, Kpviq urnhbefhfriOyzvo

Gen. 3, 3 letters, Kpviq urnhbefhfriO zvo

Gen. 4, 4 letters, Kpvtq uInhbefhfriO zvo

Gen. 5, 5 letters, Kpvtq uInhbJfhfriO zvo

Gen. 6, 6 letters, Kpvtq uInhbJfhTriO zvo

Gen. 7, 7 letters, Kpvtq uInhbJfhTriO zvT

Gen. 8, 7 letters, Kpvtq uInhbJfhTriO zvT

Gen. 9, 8 letters, KpvtqJ uInhbJrhTriO zvT

Gen. 10, 9 letters, KpvtqJ uIZhbJrhTriO zvT

Gen. 11, 10 letters, KpvtqJ NIZhbJrhTriO zvT

Gen. 12, 10 letters, KpvtqJ NIZhbJrhTriO zvT

Gen. 13, 10 letters, KpvtqJ NIZbbJrhTqiO zvT

Gen. 14, 11 letters, KpvtqJ NIZbbJrhTquO zvTU

Gen. 15, 12 letters, KpvtqJONIZbbJrhTquO zvTU

Gen. 16, 13 letters, KpbtqJONIZbcJrhTquO KvTU

Gen. 17, 14 letters, KpitqJONIZbcJEhTquO KvTU

Gen. 18, 14 letters, KpitqJONIZbcJEhTquO KvTU

Gen. 19, 14 letters, KpitqJONIZbcJEhTquO KvTU

Gen. 20, 15 letters, KRitqJONIZbcJEhTquO KvTU

Gen. 21, 16 letters, KRitqJONIZbcJESTquO KvTU

Gen. 22, 16 letters, KRitqJONIZbcJESTquO KvTU

Gen. 23, 17 letters, KRitqJONIZbcJEST uO KvTU

Gen. 24, 17 letters, KRitqJONIZbcJEST uO KmTU

Gen. 25, 18 letters, KREtqJONIZbcJEST uO KmTU

Gen. 26, 19 letters, KREtCJONIZbcJEST uO KmTU

Gen. 27, 20 letters, KREtCJONIZb JEST cO KmTU

Gen. 28, 20 letters, KREtCJONIZb JEST cO KmTU

Gen. 29, 21 letters, KREtCJONIZb JEST cO KITU

Gen. 30, 22 letters, KREACJONIZb JEST cO KITU

Gen. 31, 22 letters, KREACJONIZb JEST cO KITU

Gen. 32, 22 letters, KREACJONIZb JEST cO KITU

Gen. 33, 22 letters, KREACJONIZb JEST cO KITU

Gen. 34, 22 letters, KREACJONIZb JEST cO KITU

Gen. 35, 22 letters, KREACJONIZb JEST cO KITU

Gen. 36, 22 letters, KREACJONIZb JEST cO KITU

Gen. 37, 23 letters, KREACJONIZb JEST DO KITU

Gen. 38, 23 letters, KREACJONIZb JEST DO KITU

Gen. 39, 23 letters, KREACJONIZb JEST DO KITU

Gen. 40, 23 letters, KREACJONIZb JEST DO KITU

Gen. 41, 23 letters, KREACJONIZb JEST DO KITU

Gen. 42, 23 letters, KREACJONIZb JEST DO KITU

Gen. 43, 23 letters, KREACJONIZb JEST DO KITU

Gen. 44, 23 letters, KREACJONIZb JEST DO KITU

Gen. 45, 23 letters, KREACJONIZb JEST DO KITU

Gen. 46, 23 letters, KREACJONIZs JEST DO KITU

Gen. 47, 23 letters, KREACJONIZs JEST DO KITU

Gen. 48, 23 letters, KREACJONIZs JEST DO KITU

Gen. 49, 23 letters, KREACJONIZs JEST DO KITU

Gen. 50, 23 letters, KREACJONIZs JEST DO KITU

Gen. 51, 23 letters, KREACJONIZj JEST DO KITU

Gen. 52, 23 letters, KREACJONIZj JEST DO KITU

Gen. 53, 23 letters, KREACJONIZj JEST DO KITU

Gen. 54, 23 letters, KREACJONIZj JEST DO KITU

Gen. 55, 23 letters, KREACJONIZj JEST DO KITU

Gen. 56, 23 letters, KREACJONIZj JEST DO KITU

Gen. 57, 23 letters, KREACJONIZj JEST DO KITU

Gen. 58, 24 letters, KREACJONIZM JEST DO KITU

24 Matched! in 58 generations.Może to wszyćko bez te atomy,

Że waryjota… momy.