grawitacja – korekty precesyjne

Standardowy parametr Układu Słonecznego jest zaniżony około 1/13000 –

wartość k = GM dla Słońca, od którego zależą orbity wszystkich planet,

Trzeba było wydłużyć rok o 20.5 minut z uwagi na domniemaną precesję,

więc wyliczono mniejszą wartość GM:

T^2 = a^3/k;

dT/T = 3/2da/a – 1/2 dk/k = +1/26000; z precesji 26000 lat;

półoś orbity można zmierzyć innymi metodami, więc da =~ 0;

zatem otrzymujemy:

dk/k = -1/13000, czyli dk = -k/13000;

k = GM, M – masę można wyznaczyć inaczej (np. ze środka masy Jowisz-Słońce),

więc po prostu G dla Słońca jest mniejsze od tego dla Ziemi:

k = 1.32712440018*10^20 = GM;

M = 1.9891e30

stąd: G = k/M = 6.67198e-11;

a po skorygowaniu wychodzi: G = 6.6725e-11,

Dla Ziemi jest:

G = 6.6727e-11, zatem jak widać teraz znacznie lepiej pasuje.

=======

Ten ‚drobiazg’ ma dość istotne znaczenie w astronomii,

np. fazy Księżyca nie zgadzają się z tym zaniżonym parametrem,

poza tym, jest wiele innych drobnych anomalii… no, i nie muszę chyba

wspominać o i tzw. korektach relatywistycznych!