Homo sedens

Czy stajemy się społeczeństwem siedzącym? Gdzieś o tym przeczytałem, że mamy kolejną ewolucję homo erectus w homo sedens…