Konacki nie odkrył żadnych planet z 3 gwiazdami

w 2005 r. polski uczony Maciej Konacki odkrył nawet planetę z trzema gwiazdami

HD 188753 A b, hipotetyczna planeta pozasłoneczna okrążająca gwiazdę HD 188753 A, której odkrycie zostało ogłoszone 14 lipca 2005 przez doktora Macieja Konackiego, polskiego astronoma pracującego w Stanach Zjednoczonych.

Jeśli istnienie planety zostanie potwierdzone, będzie to druga planeta znajdująca się w potrójnym układzie gwiazdowym, po 16 Cygni B b.

W lutym 2007 roku zespół Anne Eggenberger opublikował wyniki swoich badań, wskazujące, że w układzie HD 188753 nie ma żadnej planety. W swojej odpowiedzi[1] dr Konacki zaznaczył, że grupa ta posługiwała się mniej dokładnym sprzętem i jej wnioski są zbyt daleko idące, ale dalsze badania tego systemu są przewidziane. Raport z 2009 roku[2], oparty na wcześniejszych pomiarach zespołu Eggenberger, ponownie nie potwierdza istnienia tej planety.

pl.wikipedia.org/wiki/HD_188753_A_b