literówka

TOPO-IZOMERAZY! Takie izomerazy, które zamieniają miejsce czegoś (gr. topos – miejsce)

Topoizomerazy.

This entry was posted in Bez kategorii and tagged , .