myśl staje się jałowa

Myślenie nie jest równoznaczne ze stosowaniem metody naukowej. Myśl, która – aby zyskać miano myśli – musi poddać się weryfikacji doświadczalnej, staje się jałowa, nielotna. Ludzkość zapomina o istnieniu filozofii, myśleniu (teoretycznie) nieskrępowanemu.

This entry was posted in Bez kategorii and tagged , .