„Nauka” oparta na błędach logicznych.

pies_na_teorie napisał:

> 1)

> Wystarczy żeby większość (z czasem nawet mniejszość) doświadczeń/obserwacji był

> a zgodna z przewidywaniami jakiejś teorii aby traktować ją jak prawo Fizyki/Nat

> ury i nauczać masowo ignorując możliwość pandemii intelektualnym syfem.

Jest to działanie oparte na błedzie logicznym:

Non-support-Błąd ten powstaje zawsze wtedy, gdy ktoś wyciąga jakiś wniosek na podstawie zbyt małej ilości przesłanek lub na podstawie przesłanek, które są dobrane tendencyjnie.

> Tymczasem zwykle jakieś zjawisko można opisać różnymi modelami zastępczymi niez

> godnymi z rzeczywistością ale dającymi w pewnym zakresie dobre przewidywania/wy

> niki, dla pozostałego zakresu stosuje się matematyczne triki i powołuje coraz t

> o nowe byty tak, że całość sprawia wrażenie pełnej zgodności z rzeczywistością.

Takie dzialania opierają się na kolejnym błedzie logicznym:

Fallacy of exclusion-Ten błąd logiczny powstaje wtedy, gdy ktoś pomija jakąś ważną informację, która podkopuje jego wnioskowanie.

> W przypadkach wpadek doświadczalnych dorabia się łaty często na użytek nawet t

> ylko jednego doświadczenia.

Kolejny bład logiczny:

Gravity game-Ten błąd logiczny powstaje wtedy, gdy ktoś twierdzi, że jakaś teoria powinna być udowadniana tak długo, aż będzie cieszyć się powszechnym uznaniem.

Polega on najczęściej na dorabianiu ideologii do faktu. Na koncetrowaniu się na interpretacjach oczywistych faktów,zamiast koncentrowania się na faktach, poprzez narzucanie empirii interpretacji.

Często w powiązaniu z błedem logicznym:

Appeal to gravity-Nazwa podobna jak w przypadku błędu poprzedniego, lecz w rzeczywistości jest to inny błąd. Powstaje on zawsze wtedy, gdy ktoś twierdzi, że jego argumentacja jest dojrzała i poważna, dlatego powinna zostać przyjęta jako oczywista.

Poprzez odwoływanie się do tyranii autorytetu.

> Prowadzi to do żenujących sytuacji i np. rysunkowego przedstawiania mechaniki k

> wantowej w formie komiksów dla idiotów. Podobnie idiotycznie przedstawia się ef

> ekty otewu (nawet na stronach renomowanych uczelni i agencji naukowych) np. zak

> rzywienie przestrzeni jako ugięcie gumowej płachty pod wpływem masywnej kuli…

Canceling hypotheses-Ten błąd logiczny powstaje zawsze wtedy, gdy ktoś dla uzasadnienia jakiejś hipotezy tworzy tylko inną hipotezę, zamiast podać jakieś przesłanki dla pierwszej hipotezy.

Least plausible hypothesis-Ten błąd logiczny powstaje wtedy, gdy ignorujemy jakieś inne i bardziej oczywiste wyjaśnienia danej sytuacji, sprowadzając wszystko uparcie wciąż tylko do naszej jednej interpretacji.W tym przypadku do jakiejś karyraturalnej postaci.

pozdrawiam.