Niedługo kolejny wysyp planet.

Na konferencji Extreme Solar Systems II, na której poinformowano o planecie krążącej wokoł dwu słońc, doszło też do ciekawego „wycieku” danych z rezultatów misji Kepler, które mają być oficjalnie ogłoszone 23 wrzesnia. Ciekawe to dane! Liczba kandydatów na planety obserwowanych przez ten teleskop wzrosła z 1235 do 1781. Co istotniejsze, liczba planet krążących w „strefie życia” wzrosła z 54 do 121 (część z nich to super-Ziemie, nie specyzowano jaka). Łacznie aż 123 planety posiadają średnicę nie większą niż 1.25 średnicy Ziemi.

Uff, masówka! Nie mogę się otrzasnąć ze zdziwienia, że tempo odkryć okazało się tak imponujące. Teraz czekajmy na następny etap badań – równie masowe (no, może nie aż tak) określanie własności planet drogą spektroskopii. Niedawno wspomniałem, że ukończenie teleskopu Webba stoi pod znakiem zapytania. Ostatnie doniesienia mówią jednak o łaskawszym traktowaniu projektu przez decydentów.

kosmonauta.net