Nobel nadal czeka

Można te wywody skwitować. Jak ruch postępowy (po elipsie wokół gwiazdy) grudek materii zamienia się w ruch obrotowy w próżni, gdy te grudki zbijają się w większe itd aż powstaje planeta. To nie jest wyjaśnione. Grudki materii już się obracają,( a z jakiego powodu?) i większość musi się obracać w jednakową stronę aby ich moment pędu dał wypadkową momentu pędu ruchu obrotowego planety.