!!! Nowrwegia nie ma ani dżula z atomu !!!

kamyk_wj napisał:

> Teraz każdy Szwajcar dostanie rower na rolkach z dynamem i będzie musiał wykręc

> ić dziennie 2kWh, pod groźbą kary administracyjnej. Zasilanie Szwajcara jest ek

> ologiczne, niewielkim problemem pozostanie utylizacja odpadów poprodukcyjnych,

> które mogą zawierajać E. Coli.

tia…

Dlatego dziś każdy Norweg trzyma w domu rower na rolkach z dynamem i musowo wykręca

dziennie 2kWh, pod groźbą kary administracyjnej. Zasilanie Norwega jest ekologiczne, niewielkim problemem pozostanie utylizacja odpadów poprodukcyjnych, które – jak przez chwilę utrzymywali Niemcy – mogą zawierajać szczególnie zjadliwy sczep E. Coli.

Dlatego zapewne Norwegia jest uważana za najlepszy kraj do życia na tej planetce.Nasz Sejm uchwalił właśnie nowe prawo atomowe przy…. jednym (!) głosie sprzeciwu.

I to byłoby na tyle w kwestii… konsultacji społecznych…

climoto.pl/index.php?q=Fukushima