Re: Bez przesady

bd-75 napisał:

> Ten program nie jest sztuczną inteligencją, zdolną do wnioskowania i rozumienia

> języka. Nie jest np. w stanie zrozumieć najprostszego pytania i podać sensowne

> j odpowiedzi, o ile wcześniej para pytanie-odpowiedź nie znalazła się w jego ba

> zie danych. To swoisty rodzaj papugi, powtarzającej to, co już kiedyś słyszała.

Niestety, w dużej mierz tak.