Re: Embriologia jest „niedoinwestowana” mentalnie

Omówione w niniejszej dyskusji zagadnienia związana z tworzeniem się synaps .. i zmian dotyczących połączeń neuronalnych, zachodzących w trakcie życia są ważne i ciekawe..

Jeśli jednak na poważnie próbować odpowiedzieć na pytanie „jak rozwija się mózg ludziki” – to trzeba zacząć od prób odpowiedzi na pytania dotyczące najwcześniejsze etapów rozwoju embrionalnego mózgu, a właściwie na pytania dotyczące całej embriologii.

Otóż pozostaje „wiedzą tajemną”… gdzie i jak odnotowane są w obrębie genomu ludzkiego informacje, sterujące wytworzeniem zasadniczych cech architektury tego układu …

„Jest bowiem postanowione”, albo …”..coś zadecydowało”, że ma to być układ „zdwojony”

(dwie półkule mózgu), że ma to być przede wszystkim układ pobierający informacje z wnętrza ciała, co wyznacza motywacje, że jest to układ wbudowany w „istotę działającą w przestrzeni” – co sprawi, że muszą być rozbudowane podukłady szacujące położenie w przestrzeni i umożliwiające utrzymywanie równowagi kinetycznej .. Stąd ów wydzielony móżdżek… że przede wszystkim jest to układ sterujący ruchami prostymi i działaniami złożonymi .. stąd ów ogromny „kabel” w postaci rdzenia kręgowego…

Dalej mózg musi orientować się w czasie .. na przestrzeni doby i w czasie subiektywnym trwania życia ” (odnotowywać ścieżkę biograficzną) .. To wszystko sprawie, że muszą istnieć rozmaite struktury podkorowe, wzgórze, podwzgórze, układ limbiczny, „różne …” … jądra migdałowate, nadskrzyżowaniowe, itp.

No i przede wszystkim „coś zdecydowało”, że mózg nie będzie rozwiązywał zadania jak „procesor algorytmiczny” … lecz układ działający na zupełnie innej zasadzie … na zasadzie operacji na wyobrażeniach .. do czego jest potrzebna m. inn. tzw. pamięć krótkotrwała ..

Aby to zobrazować przytoczę dwa obrazki aby uzmysłowić to co napisałem intuicyjnie…

Zaglądnijcie więc państwo.. np. do.:

www.flickr.com/photos/cobalt/157243309/

www.ahaf.org/alzheimers/about/understanding/anatomy-of-the-brain.html

No i teraz mamy problem. Jak to wszystko co „musi” być wytworzone w czasie rozwoju embrionalnego „zostało” zapisane w linearnym ciągu genów nici DNA .. Oczywiście wiemy coś niecoś na ten temat.. Wiemy że istnieją tzw. homeoboxy en.wikipedia.org/wiki/Homeobox Ale ta nasza wiedza jest słabiutka… Jak wiadomo takie odcinki DNA które mogą być nazwane genami to tylko ok. 10 % genomu … Reszta działa w sposób tajemny .. a tajemniczość zwiększają transpozony

( en.wikipedia.org/wiki/Transposon ), które przemieszczają się bezustannie w obrębie genomu .. No i jak to wytłumaczyć np. studentom studiującym biologię, medycynę .. skoro jest to (1) nie do końca zrozumiała, (2) jest to niezwykle trudnie do przejrzystego opanowania pojęciowego .. Chyba że ktoś z Państwa to potrafi .. to proszę pomóc ~ Andrew Wader