Re: „…jak powstaje dusza…”

Sądzę, że Majka Monacka ma rację, pisząc że .:

[„..Wiele osób twierdzi, że to jeden z najciekawszych i najbardziej złożonych procesów w przyrodzie, ot tak zwyczajnie wyjaśnić jak powstaje dusza. Ale tak naprawdę, widzę, że mało kogo to obchodzi…”]

Dlatego bardzo się ucieszyłem, gdy otworzyła ona niniejsze dwa wątki. Na tle permanentnych sporów pomiędzy kreacjonistami a ewolucjonistami, [ co „na jakimś tam poziomie” zahacza stale o tematy genomu i inżynierii genetycznej ] – jest to innym ważnym ( świeżym) tematem dotyczącym fundamentalnego wyzwania poznawczego – zrozumieć jak działa mózg, …na czym polega wiele funkcji poznawczych, czym jest świadomość.

No ale przechodząc ponownie do rzeczy Majka napisała …

[„ .. To jednak wymaga pewnego wgryzienia się i to nie tylko w przekształcenia i operacje na zbiorach, ale w zagadnienia motywacji, pętli sprzężeń zwrotnych w poszukiwaniu materiału do porównywania bodźców, które Galus nazywa ciekawością ..”]

Wcześniej w jednym z ze swoich postów napisała, że schematy obwodów neuronalnych powinny uwzględniać funkcje komórek glejowych..

Próbujmy się więc przybliżać do zrozumienia …” zagadnienia motywacji, pętli sprzężeń zwrotnych .. funkcji komórek glejowych..”

To co piszę poniżej – jest co prawda jedynie moim zdaniem, ale zdaniem uformowanym na podstawie przeczytania dziesiątków prac neurofizjologów .. Uważam za fundamentalne aby zacząć czytanie prac z zakresu neurofizjologii od książki Konorskiego pt.: „Integracyjna działalność mózgu” .. Oczywiście jest problemem co przybyło od tych czasów …

Co do tego zapytania co przybyło .. to muszę powiedzieć że zdumiało mnie gdy przeczytałem w polecanej przez Majkę pracy Perlowskiego w rozdziałach „Imagination” , „Instincts and emotions” między innymi zdanie (dotyczące stanuu wiedzy o mechanizmach realizujacych wyobrażenia) .: „ It remains to be proven in brain studies, which will identify the exact brain regions and neural mechanisms involved… “

Jeśli jest aż tak źle, że trzeba szukać “okolicy mózgu” .. w której są realizowane wyobrażenia, skoro nawet początkujący „ciekawski” .. wie lub podejrzewa, że to nie może być w „jakiejeś okolicy” .. że to musi być rozproszone .. to postanowiłem .. przedstawić … pomału ( dzisiaj 1 – wsza strona) … jedną z moich prac która dotyczy tego zagadnienia, zwłaszcza że mam jeszcze na względzie przekonanie Majki, że istotne jest uświadamiać sobie , jakie to zachodzą „pętle sprzężeń zwrotnych w poszukiwaniu materiału do porównywania bodźców,..” …

THE UNIT OF NEURAL NETWORKS MODELLING RECALL OF

MENTAL IMAGES BY OSC1LLATIONS OF FEEDBACK LOOPS

CAUSED BY CHANGE OF SET POINT SIGNAL.

Problemy techniki w medycynie, 1990, 21, nr 1, 30 – 37

Summary

The authors try to find the concrete physical and mathematical

meaning to the process of recollection from memory in neuronlike-ele-

ment networks and to the related notion of mental images. They de-

duce the nature of this process from old concepts of homeostasis : and

self-control (feed-back loop) and memorization of data by synaptic

weights oi threshold logic units. Throuqh the composition of outlines,

illustrating these concepts, they formulated the most simple, but ex-

tendable unit, which can keep equilibrium, memorize data, recognize

an image and recall it in the absence of the extertnal object. The

junctional consistency of this elementary unit, was checked through

its sim1tlation on a computer. A simple mathematical analysis is also

presented. The defined unit has back-propagating connections, which

transmit set-point signal. The authors quote neurophysiological eviden-

ces for existance if such „reconstructive” pathways.

Introduction

Kohonen asks „Is there any place for mental images .in neural com-

puting?”. His answer is yes, but physical nature and information pro-

cessing underlying this phenomenon is not yet precised. Recall from

memory is a very basic process, which is probably related directly to

yet more primary concepts explaining the phenomena of self – control.

Therefore here we try to combine the basie concepts of biological ho-

meostasis and self-control with the oldest concepts of a memorizing

unit, meaning the threshold logic unit.

Comparison of the outlinę if the feedback loop (fig. 2) and another, old

known notion of the threshold logic unit (fig. 1) reveal that they are

related to each other. However both original outlines are incomplete in

some sense because the first doesn’t precise the source if the set-point

signal and the second doesn’t say what signifies the mysterious element

-Wn+l in the formula describing its action.

It seems that both concepts are fragments of a larger, more natural

system, which are able to keep equilibrium, memorize data, recognize

the image and recall it. We propose in figure 3a the outline of such

a larger equilibrating-memorizing-recognizing and recalling unit (in

short the equi-rne-rec unit). Essentialy it is composed of two layers of

interconnected feedback loops. The set-point signal s or s” comes from

the upper, superior subunit. External influences or external stimuli:

Xr, X2 … , …Xi …. .. Xn, act on lower level elements, which are „under control”.

http://learning.orangespace.pl/diagr1.gif

http://learning.orangespace.pl/diagr2.gif

http://learning.orangespace.pl/diagr3.gif

http://learning.orangespace.pl/komk.gif