Re: Kruki do odstrzału

Kuropatwy może wystrzelali, zające wyzdychały z powodu wirusa ale gdyby chcieć odnowić populacje tych zwierząt, to kruki i lisy nie pozwolą. Krukowate wyjadają młode z gniazda, lisy po szczepionkach przeciwko wściekliźnie mają się jak najlepiej i też wyjadają wszystko z gniazd, sroki opanowują miasta i za jakiś czas wróbel będzie rzadkością ( widziałem jak sroki zjadają młode wróble przy próbie pierwszego lotu ). Proporcje w populacjach zjadanych i zjadających są zachwiane, nie piętnowałbym więc myśliwych za to, że próbują temu zaradzić. Czy im się to uda, to już inny temat.

This entry was posted in Bez kategorii and tagged , .