Re: Liczba Hayficka i … ISRTC

Po maturze wybierałem się na fizykę. W końcu jednak studiowałem głównie medycynę…

Ale ad rem.: dlaczego najtrudniej byłoby zrealizować wizję M. Kaku .. iż za 100 lat „nasze duchy” będą żyły w ciałach pięknych jak ciało Afrodyty…

Wyliczę powody w punktach, gdyż byłoby marnotrawstwem czasu pisanie na ten temat całej rozprawy ..

1. Dla każdego gatunku jest określona tzw. liczba Hayficka

[ en.wikipedia.org/wiki/Hayflick_limit ] określająca liczbę możliwych podziałów każdej komórki ciała ..

2. Molekularny mechanizm określający maksymalny limit podziałów komórkowych wynika z istnienia i skracania tzw. telomerów

{ Each mitosis shortens the telomeres on the DNA of the cell. Telomere shortening in humans eventually makes cell division impossible, and it correlates with aging. This mechanism appears to prevent genomic instability and the development of cancer. …

After many divisions, the telomeres become depleted and the cell begins apoptosis. This is a mechanism that prevents replication error that would cause mutations in DNA. According to Alexey Olovnikov, once the telomeres are depleted due to the cell dividing many times, the cell will no longer divide and the Hayflick limit has been reached. }

3. W każdym elemencie naszego ciała, w każdym z organelli komórkowych, także w obrębie chromosomów narasta ilość błędów.. mimo działania zwielokrotnionych systemów naprawczych .. Innymi słowy każdy element naszego ciała { coraz gorzej „trzyma” pożądane parametry } . Dotyczy to całej skali … komplikacji struktury naszego ciała… poczynając od nici DNA, organelli komórkowych takich jak mitochondria, poprzez stan kręgosłupa, stawów biodrowych i ilość neuronów mózgu ( vide .: Zespół Alzheimera pl.wikipedia.org/wiki/Choroba_Alzheimera i .. zmarszczki na twarzy ).

4. Jest to prawidłowość ogólna, która dotyczy np. zmian w eksploatowanym samochodzie. Dlatego po 3 latach najlepiej jest kupić nowy samochód…

Można by mnożyć argumenty … szkoda czasu ..

Moim zdaniem – w rozważaniach możliwości rozwiniętych cywilizacji – ważniejsze jest skupić się na umiejętności przenoszenia „ducha naszej osoby ” do innego nowego ciała…

{ skrótowo .. na poważnym rozważeniu pojęć inkarnacji i reinkarnacji } . Skala Kardasheva .. jest skalą zaproponowaną przez fizyków… i dotyczy jedynie możliwości panowania nad procesami fizycznymi..

Moim zdaniem potrzebna jest inna skala która wskazuje na gradację .. coraz to większych możliwości software-owych .. Sądzę że „pęd ,..hm drive ..” ludzkości na rozwijanie I.T. … A.I. , robotyki, symulowania mózgu jest wyrazem tego iż w istocie to są procesy kluczowe .. dla głównego celu istot inteligentnych … Można hasłowo .. symbolicznie określić podświadomie realizowany cel..

Cywilizacja która będzie potrafiła inkarnować ..”pewnego ducha” .. do zarodków .. albo przenosić psychikę dorosłej osoby do innego ( hm.. młodziutkiego ciała ..jak Afrodyty ) będzie osiągała V – stopień rozwoju na proponowanej tu .: { Istotowej Skali Rozwoju Technologicznego Cywilizacji – ISRTC } ~ Andrew Wader