Re: Przestrzeń n-wymiarowa

Troche nie wyszlo…

http://fotoforum.gazeta.pl/photo/4/gh/fh/mppb/frVYsYpLEGqEvqcpTX.jpg

http://fotoforum.gazeta.pl/photo/4/gh/fh/mppb/aaSzQYP0ZVr6gtUopX.jpg

I jeszcze prosze o wyjasnienie tego:

„Popularna na Wydziale Fizyki Uniwersytetu War-

szawskiego anegdota opowiada o egzaminie ma-

gisterskim znanego fizyka, który właśnie niedaw-

no przeszedł już, niestety, na emeryturę. W trakcie

egzaminu został zapytany przez komisję (w której

mieli zasiadać między innymi Leopold Infeld i Jerzy

Pniewski), ile wynosi stała grawitacji? To jedna z fun-

damentalnych stałych przyrody, współczynnik propor-

cjonalności w prawie powszechnego ciążenia, wiążący

iloczyn mas i kwadrat odległości z siłą grawitacji, dzia-

łającą pomiędzy masami. Kandydat na magistra bez na-

mysłu odparł: „jeden”. Po trwającej mgnienie oka kon-

sternacji komisja przyjęła odpowiedź szczerym śmie-

chem i gratulacjami dla nowo upieczonego magistra.”

A w nr 11/2010 dywagacje na temat: czym jest matematyka…