Re: specjacja–kolejny blad logiczny.

> > Specjacja to JEST powstawanie nowych gatunków.

> NIE-zacieta płyto

Przepraszam. Zmylili mnie biolodzy mówiąc, że jest i każde znane mi źródło pisane:)

> > Udowodnienie od zera tak jak np. chciał Behe ze wskazaniem konkretnych mu

> tacji,

> > jaka dokładnie działa presja, jaki był wpływ środowiska itd jest nie moż

> liwe,….

>

> Behe tego nie chciał.

Masz dokładny cytat:

(Rothschild)Q. And I’m correct when I asked you, you would need to see a step-by-step description of how the immune system, vertebrate immune system developed?

(Behe)A. Not only would I need a step-by-step, mutation by mutation analysis, I would also want to see relevant information such as what is the population size of the organism in which these mutations are occurring, what is the selective value for the mutation, are there any detrimental effects of the mutation, and many other such questions.No one should be disqualified from their office for their religion. Even the funny one. Like all of them.