Re: To prawda… dziękuję za propozycje pytań

Zgadzam się, że testowanie zasobów elementarnej wiedzy ogólnej .. jest dość subiektywne. Tym nie mniej różnice w zakresie „posiadania szkieletu umożliwiającego ogląd świata” .. od osoby do osoby zachodzą. Osoba starsza wobec szybkiego rozwoju technologii może współcześnie rzeczywiście tracić orientację.. Wynikałby z tego wniosek, że należałoby podejmować także próby szacowanie kompetencji osób starszych…

Dziękuję za propozycje pytań … Pozdrawiam ~ Andrew Wader