Sądźcie urzędników, nie naukowców!

W XXI w. ludzie uważają, że za każdą katastrofę ktoś musi być odpowiedzialny. A tymczasem wiele kataklizmów jest po prostu nie do uniknięcia – mówi prof. Jacek Hołówka, etyk z Uniwersytetu Warszawskiego