Re: nie może być polskiego okrętu – trzeba kupić

Gość portalu: abc napisał(a):

> Moim zdaniem, Marynarka Wojenna jest nam tak potrzebna, jak rybie ręcznik!

A zatem mozna się jedynie cieszyć, że jej los bezpośrednio od Ciebie nie zależy.

> Uważ

> am, że wystarczyłoby mieć z tuzin niewielkich okrętów ochrony wybrzeża + samolo

> ty.

Działania na morzu ani nie polegają jedynie na „ochronie wybrzeży” (czegokolwiek byś nie rozumiał pod tym pojęciem), ani też nie jest to nawet ich najważniejszy aspekt.

> Przecież w razie prawdziwej wojny, wszystkie większe okręty zostałyby zatop

> ione na tej bałtyckiej sadzawce w pięć minut!

Tj. kto właściwie miałby je tak chwacko pozatapiać i w jaki sposób??? 😀

PzdrBeam me up, Mr. Scott; there’s no intelligent life here!

Re: Historia świata, a nauka biblijna.

noveyy777 napisał:

Tak, Noveyy, uczeni zgodnie przyznają, że Bóg stworzył Ziemię, kilka epok później — rośliny, a jeszcze później — Słońce. Podobnie wszyscy zgadzają się co do tego, że wieloryby i nietoperze istniały wcześniej, niż zwierzęta lądowe. To ABC wiedzy o świecie.M[—-]mmm!

Re: Czy uznać- wyobrażenia (doznania subiektywne)

Próba uświadomienia uczestnikom dyskusji – przez „by_t” .. czym jest świat introspektywnych, subiektywnych, osobistych odczuć jest wspaniała…

Jednak prócz uzmysłowienia jak trudno jest wniknąć , bądź porównać odczucia składające się na samo – świadomość jest ważniejsza sprawa ..

Otóż chodzi o to czy warto nadal przekonywać przedstawicieli badaczy A.I., informatyków próbujących symulować pracę mózgu …. że mózg przede wszystkim wytwarza właśnie taką wielo – modalną, kolorową replikę świata zewnętrznego i umożliwia introspekcyjne przypatrywanie się tej replice ( owym subiektywnym odczuciom).

Zabieram ponownie głos, gdyż dostrzegam, że w/w informatycy chcą pominąć tą właściwość „ludzkich sieci neuronalnych” .. i oczekiwać, że nawet bez prób wytworzenia wyobrażeń, obrazów mentalnych.. samoświadomość pojawi się sama przez się ..

Pisałem o tym wielokrotnie, m. inn. pod .:

forum.gazeta.pl/forum/w,32,125924959,126278043,Re_Jak_wytwarzac_replike_swiata_zewnetrznego.html

forum.gazeta.pl/forum/w,32,125924959,126081904,Re_O_czym_snia_drony_.html

forum.gazeta.pl/forum/w,32,125924548,126897913,Re_Aby_rozumiec_slowo_skakac_przytulic_sie_.html

forum.gazeta.pl/forum/w,32,125924548,125932659,Re_Jakie_jest_wspolczesne_ABC_neurofizjologii_.html

forum.gazeta.pl/forum/w,32,126062603,126063014,Re_Elektromagnetyczny_ksztalt_a_poszukiwanie_.html

Śledzenie dyskusji dotyczącej tego zagadnienia nie jest proste .. O ile wiem stan rozważań jest jednak taki, że nie jest potrzebne wytwarzanie wyobrażeń , ani zastanawianie się nad tym czym jest „obraz mentalny „ .. W każdym razie, w obrębie toczącej się dyskusji nikt nie podejmuje tematu jak jest to realizowane ( z podaniem algorytmów ?, schematów siec ? ) w sztucznych sieciach neuronalnych .. ~ Andrew Wader

Re: Jakie jest współczesne ABC neurofizjologii?

Dobrze się składa, że poruszyła Pani ten drugi niesłychanie ważny i fascynujący konglomerat spraw, ustaleń i zagadek, jakim jest neurofizjologia – lub prościej próby odpowiedzi na pytanie „jak działa mózg”. Jak do tej pory uczestnicy niniejszego forum koncentrowali się głównie na problemach biologii molekularnej (DNA, jak powstało życie, mechanizmy ewolucji)

Dla osób pragnących mieć pewne wyobrażenie o tym „jak działa świat”, jest jednak przecież ważne jakie są mechanizmy, procesy .. umożliwiające percepcję, wyobrażenia, myślenie…

Kiedyś zajmowałem się intensywnie tymi zagadnieniami. W szczególności interesowała mnie druga podstawowa (po percepcjach) operacja wykonywana przez mózg, a mianowice.. pobór danych z pamięci … czyli …. realizowanie wyobrażenia … które jest niezbędne aby dokonywać operacji myślowych ..

Opublikowałem na ten temat ważną pracę pt.” Neurophysiology of the mental image”

( www.medscimonit.com/fulltxt.php?ICID=510460 )

Chcę więc wykorzystać to, iż odezwała się Pani …. i zadać kilka pytań .. Nie jest to jednak proste, gdyż teraz na początku sesji … „nie mieszczę się w czasie”.

Zacznę więc od wprowadzenia .. i pierwszych pytań.. i do spraw tych powrócę …

Otóż napisałem kiedyś, gdzieś .:

[ „ … Zapoznanie się z rysunkami 9-11 umożliwi wyrobienie sobie zdania o podstawowej strukturze „informatycznej” każdego analizatora, jaką jest afferentna [wstępująca] , biegnąca od komórek receptorowych ku górze, struktura hierarchiczna zwana tu integratorem. … obraz naturalny padający na powierzchnię receptora jest zawsze przetwarzany równolegle, tak iż jednocześnie percepowane są różne jego aspekty [np. rozmiar, kształt kolor i faktura powierzchni pewnego obiektu, który oglądamy]. Ilustruje to rys.11. Pierwsze piętra różnych integratorów, percepujących aspekty pewnego obrazu są te same, wyżej ich struktury „rozchodzą się”. Każdy z nich posiada tzw. neuron najwyższy integratora. W istocie zawsze istnieje pewien zbiór funkcjonalnie podobnych neuronów zwany zbiorem wielokrotnej reprezentacji neuronu gnostycznego. Istnienie neuronów najwyższych, odpowiadających, obiektom znanym z życia codziennego postulował już Konorski [10] . Neurony gnostyczne zostały w końcu odnalezione przez Grossa i Mishkina [12]. Integrator w obrębie analizatora wzrokowego, anatomicznie biorąc, jest niejako zagięty. Kilka pierwszych pięter szlaku wzrokowego biegnie ku górze, ku korze potylicznej, w której obraz jest zakodowany przez neurony rejestrujące istnienie odcinka linii o określonym kącie nachylenia. Kora potyliczna to procesor objętościowo- przestrzenny [a]. Eksperymenty nad wyobrażeniowym przetwarzaniem danych wykazały, że odwzorowanie obrazu naturalnego w korze potylicznej zachowuje większość własności topologicznych [odległość, relację] obiektów istniejących w czasoprzestrzeni rzeczywistej [13, 14]. Procesor objętościowy wzrokowego aparatu poznawczego posługuje się jednak zdaniem, Shepard’a — nie Euklidesową, lecz Riemanowską metryką przestrzeni. Ciekawe jest również to, że wyobrażeniowym przekształceniu obiektów nie jest odtwarzana siła bezwładności [13, 14 ]….”]

http://learning.orangespace.pl/j1.gif

http://learning.orangespace.pl/j2a.gif

http://learning.orangespace.pl/j3.gif

http://learning.orangespace.pl/j4.gif

http://learning.orangespace.pl/j5.gif

http://learning.orangespace.pl/j6.gif

http://learning.orangespace.pl/j7.gif

http://learning.orangespace.pl/j8.gif

http://learning.orangespace.pl/j9.gif

http://learning.orangespace.pl/j10a.gif

http://learning.orangespace.pl/j11.gif

Po tym pierwszym wstępnym zakreśleniu zagadnienia, jest możliwe zadanie Pani pierwszych pytań .:

1. Czy załączone rysunki obrazujące ABC teorii omawiającej działanie mózgu powinny być – w świetle współczesnej wiedzy zmodyfikowane ?

2. Co sądzi Pani o obowiązywaniu – według współczesnych danych tzw. prawa Hebba ?

~ Andrew Wader

Znowu się pomylili :)))

Jak długo ludzie będą się na te głupoty nabierać?

Prognozy mówiące o gwałtownym ociepleniu klimatu, wzroście średniej temperatury o 2,4 stopnia Celsjusza, a także światowych brakach w produkcji żywności, które miały się pojawić już w przyszłej dekadzie okazały się wadliwe, stwierdzają naukowcy – informuje serwis abc.net.au.

Naukowcy szacują, że do 2020 r. średnia temperatura na Ziemi podniesie się zaledwie o 0,2 stopnia C. Co nie zmienia faktu, że ich zdaniem w dalszej perspektywie rzeczywiście zmierzamy do ocieplenia klimatu o 2,4 stopnia. Wydarzy się to po prostu później, ponieważ żeby zanotować taki wzrost już za kilkanaście lat, obecny trend musiałby wzrosnąć dziesięciokrotnie.

Naukowcy nie podważają także wpływu emisji dwutlenku węgla na ocieplanie się klimatu na Ziemi. Ich zdaniem ludzie nie zdają sobie sprawy ze skutków, jakie niesie ze sobą ten problem.

Jak podkreślają, w 2010 r. zanotowano globalny rekord temperatury. Był on spowodowany przede wszystkim emisją CO2, który był emitowany do atmosfery w latach 70-tych i 80-tych. Zdaniem badaczy ilość produkowanego od tego czasu dwutlenku węgla stale wzrasta.

Informacje te pojawiły się w raporcie zamieszczonym na serwisie eurekalert.org prowadzonym przez American Association for the Advancement of Science – podaje serwis abc.net.au.

wiadomosci.onet.pl/nauka/nagle-ocieplenie-klimatu-prognozy-sa-wadliwe,1,4118385,wiadomosc.html