Będzie lepiej…?

wyborcza.pl/1,75476,8316630,IPCC_do_reformy.html

IPCC do reformy

pioc2010-08-31, ostatnia aktualizacja 2010-08-31 11:36

Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC) przede wszystkim musi

zmienić sposób zarządzania oraz prezentowania wyników swoich prac –

oceniła w opublikowanym wczoraj raporcie niezależna Rada

Międzyakademicka

IPCC to związana z ONZ organizacja, która analizuje badania

dotyczące zmian klimatu i co kilka lat podsumowuje je w coraz

bardziej alarmujących raportach. Kiedy w ostatnim raporcie z 2007 r.

znaleziono kilka błędnych szacunków (m.in. dotyczących tempa

topnienia lodowców w Himalajach), rzetelność jej prac podano w

wątpliwość. Poza tym przewodniczącemu IPCC Rajendrze Pachauriemu

wytykano konflikt interesów, a także słabe wykształcenie (jest

inżynierem kolejnictwa).

Dlatego w marcu tego roku sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon

zwrócił się o opinię do Rady Międzyakademickiej (IAC), która grupuje

prezesów naukowych akademii z całego świata. Jej zdaniem IPCC

powinna m.in.:

* wzmocnić zarządzanie, w szczególności wyznaczyć kompetentnego

dyrektora i komitet wykonawczy (a jego członków dobierać częściowo

spoza IPCC), którzy będą na bieżąco prowadzić organizację;

* skrupulatnie zaznaczać w raportach, które z przytaczanych danych

nie pochodzą z recenzowanych prac;

* przyjąć jednakowe kryteria oceny niepewności szacunków dotyczących

klimatu;

* być bardziej przejrzysta i otwarta wobec opinii publicznej i

krytyków, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.

Pełen raport online: reviewipcc.interacademycouncil.net/.

Źródło: Gazeta WyborczaKali