Paleontologia i KR.

Paleontologia i Księga Rodzaju, czy sobie przeczą?

Antoni Hoffman www.ewolucja.org/w3/d7/d7a8.html w swojej książce „Wokół ewolucji” skroc.pl/99cd w kontekście swojej dziedziny: paleontologii i biologii napisał, że zapis kopalny stoi w sprzeczności z kreacjonizmem młodoziemskim, ale nie z kreacjonizmem staroziemskim.

Dodał też w tym kontekście, że nie ma ostatecznych dowodów na ewolucję i

biologia musi się z tym faktem pogodzić. Wy biologowie ewolucyjni i ateiści musicie się z tym FAKTEM tym bardziej pogodzić pogodzić, ponieważ skoro od POCZĄTKU świata nie udało się wam przekonać całego świata ludzkiego,że nie ma Boga oraz, że korzeni życia należy szukać pośród

nierozumnych czynników sprawczych, natomiast korzeni ludzkiego gatunku w

świecie ryb i żab, to nie uda się wam to do KOŃCA tego świata skroc.pl/b246 .

cms.antykwariat.waw.pl//mfc/c/5/5/2/a211298c0ac23ac78382a8f4732bea7cf24c.jpg

ILE TRWAŁY „DNI” STWARZANIA?skroc.pl/1a27

„(…)A co powiedzieć o długości dni stwarzania? Czy były to literalne doby? Niektórzy powołują się na fakt, że Mojżesz, pisarz Księgi Rodzaju, powiązał później dzień odpoczynku następujący po sześciu dniach stwarzania z cotygodniowym sabatem (Wyjścia 20:11). Ich zdaniem musiało więc chodzić o okresy 24-godzinne. Ale czy tekst Księgi Rodzaju naprawdę uzasadnia taki wniosek?

Absolutnie nie. Hebrajski wyraz tłumaczony na „dzień” może oznaczać różne odcinki czasu, nie tylko 24-godzinne. Na przykład Mojżesz, podsumowując relację o sześciu dniach stwarzania, określił je mianem jednego dnia (Rodzaju 2:4). Poza tym w pierwszym dniu „Bóg zaczął nazywać światło Dniem, ciemność zaś nazwał Nocą” (Rodzaju 1:5). W tym wypadku słowo „dzień” odnosi się jedynie do części zwykłej doby. Pismo Święte z całą pewnością nie daje podstaw do twierdzenia, że każdy z dni stwarzania obejmował literalne 24 godziny.

Jak długo więc trwały te dni? Biblia nie mówi o tym wprost, ale sformułowania użyte w pierwszych dwóch rozdziałach Księgi Rodzaju wskazują na bardzo długie okresy(…..)”

A wiec Biblia naucza, że dni stwarzania trwały eony:

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/Geological_time_spiral.png/300px-Geological_time_spiral.png

PALEONTOLOGIA I OPIS DZIEJÓW ŻYCIA NA ZIEMI NA PODSTAWIE 1 Rozdziału: KSIĘGI RODZAJU (Analiza Statystyczna).

Przeważająca większość naukowców jest słusznego zdania, że zapis kopalny stoi w sprzeczności z modelem jednorazowego aktu stworzenia świata i życia na nim, w jakimś KRÓTKIM PRZEDZIALE CZASU.

Mawiają , że jeżeli świat byłby stworzony w ten sposób, to światło z odległych gwiazd nie miałoby czasu, żeby dotrzeć do naszej planety, natomiast kronika geologiczna nie pokazywałaby wyraznych następstw chronologicznych podczas długich okresów w historii Ziemi, kiedy to nie było jeszcze pewnych grup zwierząt i roślin, a które to grupy pojawiły się znacznie pózniej.

Choć ci uczeni nie dysponują praktycznie ŻADNYMI rzetelnymi argumentami przeciwko tezom biblijnych kreacjonistów staroziemskich, to jednak usiłują wyszukiwać dziury w całym, choć to drążenie jest w większości spowodowane niewiedzą i powtarzaniem zasłyszanych sloganów, zamiast być powodowane złą wolą.

Mawiają oni na przykład:

„Skoro Bóg, na ten przykład, stworzył rośliny w 3 dniu [okresie stwarzania], to dlaczego różne rodzaje roślin pojawiają się w kronice skamielin stopniowo na przestrzeni długiego okresu czasu i to w okresach, o których Księga Rodzaju naucza, że miały się w nich pojawiać inne grupy organizmów?

Dlaczego pewnych rodzajów roślin (np. okrytonasiennych) nie znajdujemy w skałach z okresu Sylurskiego,w których pojawiają się inne mniej złożone pozostałości roślin, a zaczynają się pojawiać dopiero w okresie kredowym?

Tymczasem według Księgi Rodzaju w tym kresie (‚szóstym dniu’ według Księgi Rodzaju) miały pojawić się tylko zwierzęta lądowe.

Które to zwierzęta lądowe w dodatku -według zapisu kopalnego- pojawiały się na świecie na przemian z różnymi rodzajami roślin, podczas długiego okresu czasu.

Mało tego: podczas tego okresu powstawały nowe zbiorniki wodne, a w nich nowe gatunki ryb i innych organizmów wodnych, które miały według Księgi Rodzaju pojawić się w dniu piątym.

Dlaczego, kiedy przekopujemy się przez poszczególne warstwy ziemi zauważamy, że w pewnych warstwach geologicznych występują tylko pewne zestawy skamielin, które reprezentują określone taksony, podczas, gdy w innych ich nie ma? ”

Ponadto podsumowują:

„W takiej samej mierze fakt ten dotyczy zapisu kopalnego: roślin, lądowo-wodnych płazów, lądowych gadów, ssaków czy innych stworzeń. Jest to tak powszechnie występujące zjawisko (jak i notoryczny brak ewolucyjnych form przejściowych: przyp. moja), że nie sposób bronić poglądów opartych o przekonanie o nagłym/jednorazowym akcie stwórczym, który by miał miejsce podczas 6 literalnych dni, nawet odwołując się do argumentów ‚z małej ilości informacji’!”

Pierwsze ssaki pojawiły się u schyłku triasu (dane są pewno nowe, ale bez wnikania w szczegóły), żyły miliony lat razem z dinozaurami, a kiedy te ostatnie zniknęły z zapisu kopalnego, nie twierdzę, że całkowicie z powierzchni ziemi, mogły po prostu zacząć występować lokalnie, na małych obszarach i dlatego ich dalsze istnienie (po „wielkim wymieraniu”) nie zostało zarejestrowane w zapisie kopalnym.

Niedawno świat naukowy został zadziwiony, ponieważ znaleziono szczątki dinozaurów, które przeżyły „wielkie wymieranie” z końca kredy.

***********************************

„Niektóre dinozaury przetrwały wielkie wymieranie nawet o 700 tys. lat – piszą naukowcy na łamach periodyku „Geology”.” skroc.pl/79b1

***********************************

Znaleziono też szczątki dinozaura, który miał wymrzeć w Jurze itd….

Po zniknięciu dinozaurów z zapisu kopalnego całe grupy nowych gatunków ssaków pojawiły się w okresie geologicznym zwanym eocenem.

Nie znaczy to oczywiście , że pojawiły się wszystkie grupy ssaków jednocześnie,wraz z tymi, jakie występują współcześnie.

Dopiero podczas kolejnych długich okresów pojawiały się kolejne grupy nowych rodzajów ssaków, jak i ptaków, czy przedstawicieli innych rodzin stworzeń, których przedstawiciele nie są znani z warstw skalnych reprezentujących wcześniejsze okresy geologiczne.

Np. z wczesnego eocenu nie znamy skamieniałości małp człekokształtnych,słoni, czy żyraf, jakie żyją współcześnie . Oczywiście od najdawniejszych początków życia, poprzez wszystkie okresy geologiczne, aż po dzień dzisiejszy żyją na ziemi gatunki, lub reprezentanci dawnych wymarłych rzędów, rodzajów itd., które wcale się od tamtego czasu nie zmieniły (albo zmieniły się w sposób nieistotny z punktu widzenia teorii ewolucji), lub reprezentują formy morfologiczne, które już na pierwszy rzut oka można zaliczyć do konkretnej grupy taksonomicznej występującej współcześnie. Jest to znaczny odsetek pośród współczesnych organizmów żywych.

Różne grupy taksonomiczne roślin i zwierząt pojawiały się w zapisie kopalnym NAGLE, jakby ZNIKĄD, żyły przez tysiące pokoleń nie ulegając ISTOTNYM zmianom i następnie z zapisu kopalnego znikały, tak samo NAGLE, jak się w nim POJAWIŁY. Lub dożyły do DNIA WSPÓŁCZESNEGO, nie wykazując

A i B siadło na trąbie.

neuroleptyk napisał:

> Według Behe’go jest to falsyfikowalne, jednak na poważnie nie można tego uznać

> za falsyfikowalne i wytłumaczę dlaczego.

> W czasie t1 można odnosić się do pewnego systemu, a w czasie t2 już do innego i

> jeżeli nawet sfalsyfikuje się w momencie t1 tak brzmiąca hipotezę, to w t2 moż

> na wskazać na inny i powtórzyć słowo w słowo tą samą hipotezę co w t1 „Ża

> den nieinteligentny proces nie mógł wytworzyć tego systemu” . Dodam jesz

> cze, że nie sposób policzyć ile może być takich systemów o których może być mow

> a, ale może być ich bardzo dużo. Jeżel przyjąć, że będzie chodziło o każdy możl

> iwy system biologiczny jaki istnieje, to jest to postawienie poprzeczki tak wys

> oko, że można to odrzucić jako wymaganie czegoś praktycznie niewykonalnego.

>

Pomruku–takie gierki słowne to do dzieci w przedszkolu. Michael Behe juz dawno podsumował taką poketną (a raczej wykrętną) argumentację:

www.nauka.sepri.waw.pl/tag/michael-behe/

„(…)W końcu, zamiast pokazać, w jaki sposób ich teoria radzi sobie z

tym problemem, darwiniści starają się obejść problem nieredukowalnej

złożoności przy pomocy gierek słownych. (…)””A i B siadło na trąbie” :

Owa gra słowek polega na czczych dywagacjach typu;

Żeby mógł powstać uład A>B>C>D , to musiał najpierw istnieć A-B , pózniej do tego

A-B musiał dokoptować element C ,który początkowo dawał niewielkie

usprawnienie PIERWOTNEJ funkcji układu A-B , a następnie stał się całkowicie

niezbędny, aż układ AB całkowicie zmienił PIERWOTNĄ funkcję i zaczął pełnić

NOWĄ funkcje stając się nierozerwalnym układemA-B-C . l tak dalej, i tak

dalej…. Behe na ten temat napisał :

„Faktem jest , że nikt w miejsca wyimaginowanych liter nie wstawia

prawdziwych nazw chemicznychA->B->C->D . We wspomnianych wyżej

podręcznikach, owych komiksowych „wyjaśnień” nie rozwija się dalej,

mimo, iż książki te wykorzystuje się do nauczania doktorantów, którzy

z łatwością mogliby zrozumieć szczegółowe wyjaśnienia…” ”

‚Czarna skrzynka Darwina’ str; 135

pozdrawiam.

raport z 19 IV

ww.clor.waw.pl/Raporty_ASS500/CLOR_wyniki_19_04_2011(a).pdf

najwyższe stężenia utrzymują sie nad Katowicami

stalybywalec napisała:

> Ta tragedia z Japoni, powinna wreszcie wymóc na Nauce jako takiej, impuls do dy

> skusji nad wyznaczeniem pewnej granicy stosowalności ustaleń naukowych w prakty

> ce, nad wyznaczeniem swoistego Kodeksu Odpowiedzialności.

niewątpliwie masz rację, ale… tzw. etyka uczonych kończy się w punkcie, w którym na ich pasku zaczyna się cyfra rozpoczynająca… dodatek za tytuł naukowyhttp://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/kc/mj/ty1r/ocCw3ztkaMCQZNonAA.jpg Fukushima – kronika dzień po dniu

Re: Praktyki

Termin zgłoszeń na tegoroczne Letnie Praktyki Badawcze upływa już 20 kwietnia!

Sprawdź:

www.praktyki.ibspan.waw.pl/

Posted in Bez kategorii | Tagged ,

Praktyki

Letnie Praktyki Badawcze startują po raz siódmy! Skierowane do studentów i doktorantów, dzięki unikalnej formule pozwalają zespołom studenckim nadzorowanym przez specjalistów rozwiązywać realne problemy naukowe i biznesowe. LPB to dobry start do kariery w konsultingu, biznesie, czy nawet do podjęcia pracy naukowej. Spektrum poruszanych tematów jest bardzo szerokie, począwszy od marketingu, przez modelowanie matematyczne po badania współczesnego Internetu. Rekrutacja już ruszyła, zapraszam na stronę Praktyk, www.praktyki.ibspan.waw.pl/ !

Industrial mathematics

Trwają zapisy na VII Letnie Praktyki Badawcze ( www.praktyki.ibspan.waw.pl ) – wakacyjne interdyscyplinarne warsztaty dla studentów i doktorantów, których celem jest wykorzystanie matematycznego sposobu myślenia do rozwiązywania rzeczywistych problemów firm i instytucji. W poprzednich latach zrealizowaliśmy projekty m.in. dla Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Casinos Poland, Infovide-Martix i wielu innych.

Letnie Praktyki Badawcze organizowane są przez: Instytut Badań Systemowych PAN, Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN oraz Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Odbywają się w okresie lipiec-wrzesień 2011 r. w Warszawie. Osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie i realizację Praktyk to członkowie Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów.

Jeśli nie lubisz się nudzić, wolisz aktywnie spędzać wakacje, chcesz poznać wielu tak ambitnych ludzi jak Ty, zobaczyć na własne oczy, jak łączy się nauka i biznes, zgłoś się już dziś!

Zapraszamy na stronę LPB: www.praktyki.ibspan.waw.pl !

Ciekawe praktyki letnie

Może jeszcze za wcześnie, żeby myśleć o lecie, jednak powoli warto zacząć rozglądać się za ciekawymi praktykami na wakacje

Ja ze swojej strony mogę polecić Letnie Praktyki Badawcze organizowane przez Instytut Badań Systemowych PAN www.praktyki.ibspan.waw.pl/, dla mnie to był niebanalny sposób na kreatywne spędzenie wakacji, zwłaszcza że praktyki było interdyscyplinarne

jakie inne pomysły na interesujące (nie korpo) praktyki?