Trochę samodzielności w myśleniu.

Panowie Stefan, Asteroida, Pomruk, i oczywiście Leonardo — nie mieszajcie w głowie Myślącemu Człowiekowi. Teoria Big Bum, odeszła do historii nauki, jako niepełna i błędna, szczególnie po ustaleniach satelity WMAP, oraz braku fal grawitacyjnych co potwierdza coraz bardziej satelita Planck.