Ugięcia swiatla ze względu na… temperaturę

Cała sprawa wydaje się o wiele prostsza, a jej rozwiązanie najwyraźniej leży zupełnie gdzie indziej, niż go tu szukamy.

Opis warunków i efektów doświadczenia może wskazywać na… efekt temperaturowy.

Podłoga z laserem może swobodnie wyginać się w ciągu doby o 0,1 mm i więcej na kazdy metr wysokości w wyniku… nagrzewania budynku przez słońce. To efekt wygięcia nagrzewanej ściany, który przenosi się i na związane z nią elementy konstrukcji budynku.

Przy 60 m wybiegu korytarza, odchylenie ściany i przyległej podłogi z laserem o te 0,1 mm/m przekłada się kątowo na wędrówkę plamki o 6 mm na ścianie przeciwległej.

Co istotne, to to, że następnego dnia w tych samych warunkach oświetlenia, plamka wraca w to samo miejsce.

Co się z nią dzieje po drodze to efekt po części losowy, a po części wynikający z położenia ściany z laserem w budynku i jej orientacją w stosunku do słońca.

Cała reszta to bicie piany kwantowo-relatywistycznej tym laserowym cepem:

http://gifusie.statics.pl/p/1/306.gif