W celu ochrony przyrody należałoby odstrzelić 190

myśliwych i przynajmniej 150 urzędników zajmujących się „ochroną środowiska”.

This entry was posted in 33608.