Warsztaty biologii ewolucyjnej.

Darwin złapany w pułapkę na myszy!

Warsztaty Darwina:Przerobić helikazę na podjednostkę F_1, domenę

syntetyzującą ATP -hipoteza modułów kontra biologiczna rzeczywistość

[Nieredukowalna złożoność pod względem funkcji-Wyjaśnienie

prawidłowego zrozumienia koncepcji nieredukowalnej złożoności!].

Neodarwiniści często krytukują nieredukowalną złożoność. Jednak ta ich krytyka

tej koncepcji opiera się tak naprawdę na krytykowaniu własnej koncepcji

„nieredukowalnej złożoności”. Michael Behe tyle razy tłumaczył na czym opiera

się ta naukowa koncepcja, która spełnia kryterium falsyfikacji teorii ewolucji,

którą podal sam Karol Darwin. Jednak neomitomani jak mantry powtarzają

swoje wymysły. Atykuł mój w sposób jasny pokazuje, że nie dyskutują oni

z koncepcją nieredukowalnej złożoności, tylko z ‚diabłem’ w swojej glowie:).

Warsztaty Darwina:

skroc.pl/d79e

skroc.pl/9f5c