Widłorogi (pronghorns)?

http://tinyurl.com/3ry39yf„Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów.” — Stanisław Lem